speaker-info

Anders Ekholm

Anders Ekholm:
Anders är vice VD för Institutet för Framtidsstudier där han har ett särskilt ansvar för Institutets policyinriktade verksamhet. Anders har tidigare arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökt vårt framtida behov av vård och omsorg. Han har även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Anders expertområde är demografiska förändringarna, värderingsförskjutningar och hur teknik påverkar vår framtida välfärdssektor. Anders arbetar även med en del av institutets uppdrag från utredningar och organisationer, t.ex. hur IT påverkar framtidens vård och skola.

 

 

 

My Sessions