Textil i makerkultur

Efter en inledande föreläsning kommer du att få prova att tänka och arbeta textilt ihop med tankar och material man inte traditionellt sett förknippar med slöjd. Ledande tråd och lampor, algoritmer, batterier och loopar- vad har det med slöjd att göra? Inga särskilda förkunskaper krävs.

 

Förskola Grundskola Gymnasium