Förändringsarbete med fokus på IT

Hur lyckas man med IT som förändringsprojekt? Vad innebär samhällets digitalisering? Hur påverkar samhällets digitalisering skolan? Vilken förändring eller utveckling förutsätts hos en skolhuvudman för att möta samhällets digitalisering?

Under denna förmiddag kommer Sara Penje, strateg och utvecklingsledare i Lidingö, att leda ett samtal om möjligheter och utmaningar i styrkedjan.

”Skolans digitalisering är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt där ledarskap är den viktigaste framgångsfaktorn. Digitalisering är mer än datorer och plattor, det handlar om att förändra arbetssätt.” skriver Skolverket i sin modul Leda digitalisering.

Anders Ekholm inleder på temat kring hur digitaliseringen påverkar välfärdssektorn och skolan. Hur kan styrkedjan i en kommun, från kommunledning till skolledaren, hantera och möta komplexa frågor som IT i en tid med stora demografiska, klimatmässiga och tekniska utmaningar?

Carl Heath tar sedan över och berättar om vad man kan göra just nu samt hur man skapar ett förändringstryck samt lyckas med denna förändringsprocess i hela styrkedjan till år 2022.

Slutligen avrundar Sara Penje med att fånga upp tankar från åhörarna – samt ställa kniviga frågor till Anders, Carl och publiken.

Förskola Grundskola Gymnasium Ledarskap