Förändringsarbete med fokus på IT

Hur lyckas man med IT som förändringsprojekt? Vad innebär samhällets digitalisering? Hur påverkar samhällets digitalisering skolan? Vilken förändring eller utveckling förutsätts hos en skolhuvudman för att möta samhällets digitalisering? Några av frågorna som besvaras under dessa pass.

Moderator:
Under passet kommer Sara Penje, utvecklingschef i Lidingö, att leda ett samtal om möjligheter och utmaningar i styrkedjan.

Kl. 09:30 – 10:10
Anders Ekholm inleder på temat kring hur digitaliseringen påverkar välfärdssektorn och skolan. Hur kan styrkedjan i en kommun, från kommunledning till skolledaren, hantera och möta komplexa frågor som IT i en tid med stora demografiska, klimatmässiga och tekniska utmaningar?

Kl. 10:20 – 11:00
Carl Heath tar därefter över och berättar om vad man kan göra just nu samt hur man skapar ett förändringstryck samt lyckas med denna förändringsprocess i hela styrkedjan till år 2022. 

Kl. 11:00 – 11:30
Fika med insamling av frågor och kreativa utmaningar

Kl. 11.30 – 12.30
Diskussion ledd av moderator Sara Penje

 

Förskola Grundskola Gymnasium Ledarskap