Blockprogrammering och micro:bit – fördjupning

Fördjupning av blockprogrammering och potentialen med den billiga men ändå så kompetenta och mångsidiga mikrokontrollern micro:bit som når allt större spridning och genomslag i skolor över hela Europa.  Demonstration i micro:bit och blockprogrammering. Hur kan programmering av micro:bit integreras i skolans olika ämnen? Demonstration av olika projekt och experiment som spänner över många ämnen och kunskapskrav. 

 

Grundskola