speaker-info

Sara Penje

Sara Penje arbetar idag som utvecklingschef i Lidingö stad och intresserar sig för strategiska frågor bland annat gällande implementering och kompetensförsörjning. Sara har sedan 2012 intresserat sig för särskilt begåvade barn och elever. Hon var projektledare för den handlingsplan som SKL gav ut 2014 (rev 2016) samt medförfattare till Skolverkets material om särskilt begåvade elever.

My Sessions