speaker-info

Hülya Basaran

Hülya Basaran arbetar som Universitetsadjunkt i Svenska som andraspråk på Högskolan Väst. Tidigare var hon utvecklingslärare i Trollhättans Stad och på mottagningsenheten för nyanlända elever i grundskolan. Hon har skrivit boken Nyanlända elever i mitt klassrum- språkutveckling med digitala resurser. Hon tilldelades Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 för att ha förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar.

My Sessions