speaker-info

Eva Tuvhav Gullberg

Ateljerista, utbildare och konstnär med smak för kreativa och sinnliga lärprocesser.  Arbetar med kompetensutveckling för pedagoger och är projektledare för Sinneslabbet på Överby förskola i Vaxholm.

My Sessions