speaker-info

Digitalistorna – Matilda Kruuna och Beatriz Flores Bravo

Beatriz Flores Bravo och Matilda Kruuna arbetar som förskollärare och digitalistor i Väsby kommunala förskolor.

Matilda Kruuna, förskollärare sedan januari 2014. Arbetar på förskolan Ekebo i Smedby på en avdelning med barn mellan 3-5 år. Brinner för multimodalt lärande och de yngre barnens kommunikationsförmågor.

Twitter: @kruuni

Beatriz Flores Bravo, förskollärare sedan januari 2012. Arbetar på förskolan Ekebo i Smedby, på en avdelning med barn mellan 1-2 år. Brinner för flerspråkighet, mångkulturalitet och lärandet för Hållbar Utveckling.

Twitter: @b_floresbravo​

 

 

My Sessions