speaker-info

Carl Heath

Carl Heath:
Carl är senior forskare och ansvarig för Digitalisering och Lärande i RISE, Research Institutes of Sweden. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och interaktionsdesign. I över ett decennium har han arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet.

My Sessions