Vad innebär det att vara människa? Vad är en adekvat digital kompetens?

Kristina Alexanderson kommer att problematisera och belysa vikten av att ha en djupare förståelse för hur den digitala tekniken fungerar för det samspel som sker på nätet och hur tekniken påverkar vad det innebär att vara människa. Frågor som Kristina kommer att belysa är integritet, källkritik och en digital vardag.