Vad innebär det att vara en digital medborgare?

Workshop: Där kommer ni att få testa internet, algoritmer och plattformar i en workshop om att vara digital medborgare.

En praktisk workshop kring internet och hur det påverkar oss, vår verklighet och vardag – frågor som vi kommer att närma oss är om tekniken i sig är neutral, värderingsfri och likvärdig eller något helt annat.

Utgångpunkten kommer vara att titta på frågor som rör: det centrala innehållet i ämnet svenska och samhällskunskap för grundskolans senare delar.