Sinneslabbet – recept på lustfyllt lärande

Passet innefattar både föreläsning och workshop.

Föreläsning:
Ta fem sinnen blanda med estetik, teknik, kreativitet, inflytande och tillåtelse. Tillsätt struktur och krydda med en gnutta kaos. Receptet utgår från Evas erfarenheter som projektledare av Sinneslabbet – en lärmiljö som inspirerar ända till förskolan i Sydkorea. Sinneslabbet är en lärmiljö där teknik och estetik är beroende av varandra. Eva berättar varför och vad som behövs för att målmedvetet skapa en undervisning som bygger på ett lustfyllt lärande som sträcker sig in i framtiden.

Workshop
Med våra sinnen utforskar vi linjen och mellanrummen. Vad kan hända med en liten oansenlig linje? I en kreativ och tillåtande process undersöker vi vart linjen bär med papper, garn, ritkol och konstruktionsmaterialet 4DFrame. Vi reflekterar tillsammans vilka olika mål i läroplanen vi mött under processen och varför estetiska lärprocesser är viktiga. Vi funderar hur ett nästa steg kan se ut för att ta våra erfarenheter vidare till förskolan eller skolan.

Förskola