Särskilt begåvade elever

Under seminariet kommer vi att diskutera definitionen av begreppet särskilt begåvad. Vilka elever pratar vi om egentligen? Vi kommer också diskutera skolans syn på hur det är att ha elever som har en begåvning som ibland överträffar lärarens. Vad innebär det och vad ställer det för krav på skolan? Vi kommer titta på olika fall och tillsammans diskutera hur skolan kan stötta eleven på bästa sätt. Vad funkar och vad funkar inte? Detta seminarium passar dig som är skolledare, specialpedagog eller lärare och som är nyfiken på begreppet särskild begåvning och vad det innebär.

Grundskola Gymnasium