Programmera Mera – i förskolan

Obs! I Väsby Makerspace-lokal på Centralvägen 1

Vad händer när barn i förskolan möter Programmera Mera? Amanda berättar om erfarenheter och reflektioner från sitt arbete i barngrupp på förskolan, när hon och barnen tillsammans upptäckte och arbetade kring Utbildningsradions succéprogram, Programmera Mera. Vi ställer oss frågor om vad programmering är, och på vilket sätt det kan bli meningsfullt för barn. Det blir också praktiskt arbete med olika övningar.

Förskola