Inläsningstjänst – praktisk information om hur verktygen fungerar

Om ILT Inläsningstjänst AB och hur det började och vad som är företagets vision och mål – ”Tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet för alla elever”.

En utbildning i hur abonnemanget fungerar och lite praktiskt info. Emma går in och visar verktyget, både webben och appen, och tittar i bokhyllan och hur man lägger till böcker och administrerar sin egen och elevernas bokhyllor. Det sista vi gör är att titta på hur man skapar konton. Alla med lärarkonto kan skapa nya konton till både elever och kollegor som kanske kommer in under läsåret. Deltagarna behöver inte ha med dator utan det går bra att bara lyssna. Jag skickar ut videomanualer och länkar efter föredraget som hjälper lärarna att komma igång.

Grundskola Gymnasium