Flerspråkighet, digitala resurser och lärande

Det flerspråkiga samhället och den explosionsartade teknikutvecklingen ställer krav på undervisande lärare i dagens skola. Dagens klassrum kännetecknas av språklig och kulturell mångfald, med krav på att eleverna ska utveckla språk- och kunskaper parallellt.

Föreläsningen tar upp hur skolan kan bli bättre på att möta, hitta nya arbetsformer och inkludera nyanlända och flerspråkiga elever genom att ta vara på den språkliga mångfalden, språkutvecklande arbetssätt och digitala resurser. Föreläsningen visar hur man kan kombinera olika medier (bild, film, animationer, ljud, språk) för att bearbeta, kommunicera och visa kunskaper kring ett innehåll. Föreläsningen som har inslag av workshop, kräver ett aktivt deltagande och innehåller aktiviteter kring hur man kan jobba språkutvecklande med olika medier och kombinera språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser.

Målgruppen för föreläsningen är främst lärare i grundskolan som jobbar med elever som är nyanlända och flerspråkiga men innehållet passar alla lärare som är intresserade av att arbeta språkutvecklande med olika uttryckssätt.